Skip to main content

III. zasadnutie Komisie pre zbierky dejí

III. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS – zrušenie

S poľutovaním Vám oznamujeme, že III. zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS, ktoré bolo plánované v termíne 28. 9. . 30. 9. 2016 v Rožňave je zrušené vzhľadom na veľmi nepriaznivú finančnú situáciu Slovenského technického múzea.   zasadnutie_komisia-technika_roznava_2016_zrusenie

II. zasadnutie Komisie, 9. – 11. 9. 2015

II. zasadnutie Komisie, 9. – 11. 9. 2015, Kremnica

Téma: Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov technického charakteru v kontexte ich následnej prezentácie Komisia je otvorená všetkým múzejníkom účastným na ochrane a sprístupňovaní zbierok dejín techniky, resp. zbierkových predmetov technického charakteru ako aj technických nehnuteľných pamiatok. Program (pdf)

I. zasadnutie Komisie, 2. – 3. 10. 2014,

I. zasadnutie Komisie, 2. – 3. 10. 2014, Banská Štiavnica

Téma: Zbierky dejín techniky v múzeách na Slovensku Cieľom prvého stretnutia, primárne určeného pre kurátorov zbierok dejín techniky, bola výmena informácií o zbierkových predmetoch dejín techniky vo fondoch múzeí na Slovensku a prebiehajúcich projektoch (odborné ošetrovanie, výskum, prezentácia atď.). Sprievodný program pozostával z prehliadok technických pamiatok v Banskej Štiavnici a jej blízkom okolí. Program (pdf)