E-mail: komisia.technika@gmail.com

Korešpondenčná adresa:

Slovenské technické múzeum
Komisia pre zbierky dejín techniky ZMS
Hlavná 88, 040 01 Košice