Zápisnica

zo zasadnutia Výboru Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS dňa 13.06.2019 v Košiciach.

Zapisnica KpZDT, scan